DEiP

Projekty / pomysły

Organizacja wystawy / wernisażu

(w ramach działań – wsparcie kultury)

Uważamy, jako DEiP, że warto wspierać kulturę, a w niej konkretnych ludzi…

Joanna Proszak udowodniła, że potrafi stworzyć dzieła dobre, a nawet wybitne, przy tym stosując się do naszych wytycznych. Próbkę jej twórczości znajdziecie w książce „Święte Niemcy”. Jesteśmy jej wdzięczni za ogrom pracy włożonej w ożywienie poszczególnych rozdziałów. Uważamy, że jej niektóre grafiki są na tyle dobre, że nie potrzebują dodatkowych objaśnień – w tym naszego tekstu – i mogą (wróć) – i powinny być – dostrzeżone, oglądane i rozpowszechniane jako osobne prace.

Tłumaczenie książek

(w ramach działań – wsparcie kultury)

Uważamy, że aby odnieść sukces – dane dzieło powinno być dostępne dla jak największej ilości ludzi…

Uważamy, a (jak na razie) pojedyncze jaskółki, zdają się to potwierdzać, że „Święte Niemcy” mają potencjał na zaistnienie na szerszym rynku poprzez pojawienie się w różnych – szczególnie europejskich – językach. Niestety do tego trzeba talentu językowego lub/i znacznych środków – z tego co wiemy, jakby książkę traktować po standardowych stawkach tłumaczeniowych, koszta znacznie przekraczyłyby budżet nawet uznanych autorów. Dlatego jeśli móglibyście nam pomóc – w tym swoją więdzą jezykową, bylibyśmy zobowiązani…