DEiP

Fundacja

Fundacja „DEiP”

 

[wstępne założenia / zręby statutu]

Mottem Fundacji (jest):

 „Dla ludzi… przez ludzi”

Celem fundacji jest wspieranie rozwoju poprzez:

– mądry patriotyzm (rozumiany między innymi jako głębsza integracja z UE)

               – rozwój praworządności

– rozwój kultury

               – wspieranie artystów

               – organizacje imprez promujących dzieła i ich twórców

                              – przykładowo konkursy

                              – przykładowo wernisaże

               – inne

               – ze szczególnym uwzględnieniem wspierania pisarstwa

            – poprzez wsparcie w wydawaniu, tłumaczeniu i promocji książek

                              – wspieranie rozwoju uniwersum Świętych Niemiec

– rozwój nauki

               – w tym rozwój medycyny

– rozwój sportu

– konserwi

               – w tym szczególnie przeciwdziałanie  i minimalizowanie negatywnych skutków działalności człowieka na środowisko.

– wspieranie innowacji i innowacyjnych przedsięwzięć, w tym start-upów.

– pomoc w wychodzeniu z petli zadluzenia

 

Założycielem fundacji (jest) DEiP Commander – Konrad Witkowski

 

Wparcie

Jeśli chcesz nas wesprzeć – zapraszamy do działu wsparcie (kliknij)